Skryteknapp

«Trønder-Avisa har de fire siste årene benyttet seg av kompetanse og tjenester utført av Fornøyde Folk AS. Selskapet besitter en betydelig kompetanse innenfor alt som har med opplagsarbeid i en avis å gjøre. Vi er meget godt fornøyd med selskapets kompetanse både på databasearbeid, analysearbeid og andre konsulentoppdrag – og de rene telemarketing-tjenester som selskapet utfører. Når Trønder-Avisa og våre datterselskaper har lyktes rimelig bra på avisopplaget de siste årene har det en klar sammenheng med arbeidet som er utført av Fornøyde Folk AS. Noe av nøkkelen til suksess ligger i forarbeidet som selskapet gjør før man setter i gang telemarketing. Det er viktig å kunne samarbeide med et selskap som forstår håndteringen av databaser, analyser og segmentering av markedet. Det gjør Fornøyde Folk AS – noe som igjen gjør oss til en fornøyd kunde. For oss er den kompetansen som selskapet har helt avgjørende i vårt arbeid. Telemarketing-jobben kunne nok andre selskaper ha gjort for oss, men resten av arbeidet som Fornøyde Folk AS gjør, kan vi vanskelig kjøpe mange andre steder. Og nettopp kompetansen selskapet besitter gjør dem også til en foretrukken leverandør på telemarketing.»

Arve Løberg,

sjefredaktør/adm.direktør Trønder-Avisa

 

Elcom AS

«Elcom Rørvik outsourcet markedsføringen til et telefonsalgsselskap. Det ga så stort mersalg at kapasiteten ble sprengt. Telefonsalget måtte stoppes for å gi elinstallatøren tid til å ansette mer folk»

faksimile fra elmagasinet 7-2011

 

Faksimile fra elmagasinet 7-2011