Skip links

Om godkjent callcenter

Ordningen Godkjent Callcenter er for virksomheter som ønsker å profesjonalisere Callcenter-bransjen og sørge for at Callcenterne følger de samme lovpålagte krav samt utøver god forretningsetikk og moral. Den ble etablert i 2009 for å styrke Callcenter-bransjen som helhet og sitt renommé samt legge det beste grunnlaget for bransjens sin fremtid. Godkjent Callcenter har som formål å bringe bransjen videre for å sikre varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser samt god kundebehandling og salgsarbeid.

Godkjenningsordningen er utviklet av Virke og NORDMA og er et kvalitetsstempel for de callcenterne som er godkjente samt en trygghet for kjøperne av Callcenter-tjenester, slik at de kan føle seg trygge på at deres kunder blir ivaretatt på best mulig måte i henhold til lovverk, etikk og moral.

Ordningen omfatter og berører alle lovpålagte krav virksomheten er underlagt samt relevante krav i forbindelse med salg og markedsføring pr telefon. Omfanget og utformingen av godkjenningsordningen er det medlemmer i Virke og Nordma som har jobbet frem i samarbeid med sentrale personer i organisasjonene.

Alle Callcentere kan søke om å bli godkjente, uavhengig av medlemskap i Virke eller i NORDMA.Godkjenning er aktuell både for Callcentere som opererer på vegne av andre og virksomheter som har egne kundesentre. Avgjørende for om godkjenning er aktuelt for din virksomhet er om dere benytter telefonen som et salgsverktøy.

Med tanke på revidering av markedsføringsloven, som også omhandler kundesentre med fokus på salg, oppfordres interne kundesentre om å søke godkjennelse, slik at bransjen viser at de står sammen og får sterkere gjennomslagskraft.

Nyetablerte Callcentere kan også søke om godkjenning, men denne vil da gis under forutsetning om at all nødvendig dokumentasjon ettersendes når den foreligger.

Fordeler med å bli et Godkjent Callcenter:

  • Får et bevis på virksomhetens seriøsitet og kvalitet
  • Oppnår et konkurransefortrinn i bransjen – flere innkjøpere stiller krav til godkjenning
  • Øker yrkesstatus og medarbeidernes yrkesstolthet
  • Styrker bransjens helhet og renommé
  • Viser myndighetene at bransjen selv ønsker å vise seriøsitet og levere kvalitet
  • Styrker godkjenningen som et virkemiddel i dialog med myndighetene ved forslag til endringer, som påvirker bransjen

Les mer om Godkjent Callcenter her