Skip links

Har vi ringt deg?

Fornøyde Folk AS setter vår ære i å følge gjeldende lover og retningslinjer som regulerer vår bransje. Vi er medlem av tjenestenæringenes hovedorganisasjon Virke og innfrir alle krav for å være «godkjent callcenter» som ett av kun 27 callsenter i Norge.

I tillegg til rent salg så tilbyr vi også håndtering av kundeservice og annen oppfølgingsaktivitet for våre oppdragsgivere. Det betyr at vi jevnlig kontakter personer som allerede har et aktivt kundeforhold hos vår oppdragsgiver, og som vi da har anledning til å kontakte uavhengig av eventuelle reservasjoner i Reservasjonsregisteret.

Mener du at du urettmessig har blitt kontaktet av oss, så er du velkommen til å kontakte oss på henvendelse@fornoydefolk.no om du vil ha informasjon om henvendelsen. Oppgir du når vi har ringt, på hvilket telefonnummer vi ringte og gjerne hvilket nummer vi ringte deg fra, så sikrer du raskest mulig tilbakemelding.