Har vi ringt deg?

Fornøyde Folk AS er opptatt av å følge de til enhver tid gjeldende lover som regulerer vår bransje. Vi er et autorisert selskap som både følger forpliktelsene til NORDMAs etiske retningslinjer og forholder oss til reglene for å være et «godkjent callsenter»

Av og til kontakter vi kunder som allerede har et kundeforhold med vår oppdragsgiver, og som derfor i henhold til gjeldende lovgivning kan kontaktes uavhengig av reservasjon i Reservasjonsregisteret. 

Det er flere grunner til at vi ringer:
– Kundetilfredshet
– Oppfølging i forbindelse med fornyelse eller faktura
– Informasjon om nye produkter
– Tilbud på varer eller tjenester 

Mener du at du urettmessig er blitt kontaktet av oss?

Send oss gjerne en mail på mailadresse henvendelse@fornoydefolk.no om du vil ha informasjon om henvendelsen. Husk å oppgi når vi har ringt og hvilket nummer vi har ringt til.

Vi ønsker også at du oppgir hvilket nummer vi har ringt fra, dette på grunn av at vi dessverre ha opplevd endel tilfeller av at opplysningstjenester har koblet andre callsenters telefonnummer opp mot våre.