El-sjekk

El-sjekk er en statuskontroll av det elektriske anlegget i din bolig for å sikre at det er trygt å bruke – samt vurdere om det er en risiko for brann.

Leste du hva Elcom AS oppnådde med profesjonelt innsalg av El-sjekk?

«Elcom Rørvik outsourcet markedsføringen til et telefonsalgsselskap. Det ga så stort mersalg at kapasiteten ble sprengt. Telefonsalget måtte stoppes for å gi elinstallatøren tid til å ansette mer folk»

faksimile fra elmagasinet 7-2011

 

Faksimile fra elmagasinet 7-2011

  • Fornøyde folk ordner ringegrunnlag og håndterer alt omkring den praktiske organiseringen av innsalget.
  • Vi leverer løsninger tilpasset den enkelte oppdragsgiver – det være seg analyse, rådgivning eller TM-aktiviteter.
  • Pris per time eller CPO (kost per ordre).

Fornøyde Folk AS utfører også innsalg av

  • serviceavtaler varmepumpe
  • KTI-undersøkelser
  • Termografi
  • IDV-avtaler.