Avis

Vi har i dag nærmere 30 aviser i vår portefølje.
For enkelte av disse er vi totalleverandør, til andre er vi en av flere leverandører.

Avhengig av oppdragsgivers behov, skreddersyr vi
løsningen som er aktuell.

 Våre tjenester er:

  • Nysalg
  • Salg til tidligere abonnenter
  • Innsalg av prøveabonnement
  • Lojalitetsoppfølging overfor eksisterende abonnenter
  • Uttrekk av ringegrunnlag fra oppdragsgivers database (Alda/Infosoft)
  • Uttrekk av ringegrunnlag fra nysalgsdatabase
  • Segmentering av ringegrunnlag
  • Feilretting i database
  • Etterbehandling etter ringeaktivitet
  • Innleggelse av salg i database

 Vi tar gjerne på oss flere opplagsoppdrag!